top of page

Zgjidhni planin tuaj të çmimeve | Choose your pricing plan

Gjeni një që funksionon për ju | Find one that works for you

 • PLAN 1 MUJOR | 1 MONTH PLAN

  500Lekë
   
  Ne të njohim me botën | www.007vox.com | Burimi yt i informacionit
  Valid for one month
  • Qasje e pakufizuar te njëmbëdhjetë mijë (11000) artikuj
  • Informacion i dorës së parë dhe ekskluziv
  • Informacion i pa trilluar
  • Informacion i pa ndërthurur me reklama
  • Çdo ditë nga 25 gjer në 45 artikuj të rinj
  • 6 ditë punë + 1 ditë pushim (të dielën e Krishtit)
  • Unlimited access to eleven thousand (11,000) articles
  • First-hand and exclusive information
  • Non-fiction information
  • Information not interspersed with advertising
  • Every day from 25 to 45 new articles
  • 6 working days + 1 day off (Christ Sunday)
 • PLANI 6 MUJOR | 6 MONTH PLAN

  3000Lekë
  Every month
  Ne të njohim me botën | www.007vox.com | Burimi yt i informacionit
  Valid for 6 months
  • Qasje e pakufizuar te njëmbëdhjetë mijë (11000) artikuj
  • Informacion i dorës së parë dhe ekskluziv
  • Informacion i pa trilluar
  • Informacion i pa ndërthurur me reklama
  • Çdo ditë nga 25 gjer në 45 artikuj të rinj
  • 6 ditë punë + 1 ditë pushim (të dielën e Krishtit)
  • Unlimited access to eleven thousand (11,000) articles
  • First-hand and exclusive information
  • Non-fiction information
  • Information not interspersed with advertising
  • Every day from 25 to 45 new articles
  • 6 working days + 1 day off (Christ Sunday)
 • PLANI 1 VJEÇAR | 1 YEAR PLAN

  6000Lekë
  Every month
  Ne të njohim me botën | www.007vox.com | Burimi yt i informacionit
  Valid for 12 months
  • Qasje e pakufizuar te njëmbëdhjetë mijë (11000) artikuj
  • Informacion i dorës së parë dhe ekskluziv
  • Informacion i pa trilluar
  • Informacion i pa ndërthurur me reklama
  • Çdo ditë nga 25 gjer në 45 artikuj të rinj
  • 6 ditë punë + 1 ditë pushim (të dielën e Krishtit)
  • Unlimited access to eleven thousand (11,000) articles
  • First-hand and exclusive information
  • Non-fiction information
  • Information not interspersed with advertising
  • Every day from 25 to 45 new articles
  • 6 working days + 1 day off (Christ Sunday)
 • PLANI DY JAVOR | TWO WEEK PLAN

  1000Lekë
  Every week
  Ne të njohim me botën | www.007vox.com | Burimi yt i informacionit
  Valid for 2 weeks
  • Qasje e pakufizuar te njëmbëdhjetë mijë (11000) artikuj
  • Informacion i dorës së parë dhe ekskluziv
  • Informacion i pa trilluar
  • Informacion i pa ndërthurur me reklama
  • Çdo ditë nga 25 gjer në 45 artikuj të rinj
  • 6 ditë punë + 1 ditë pushim (të dielën e Krishtit)
  • Unlimited access to eleven thousand (11,000) articles
  • First-hand and exclusive information
  • Non-fiction information
  • Information not interspersed with advertising
  • Every day from 25 to 45 new articles
  • 6 working days + 1 day off (Christ Sunday)

bottom of page